Pseudolysimachion longifolium - dugolisna čestoslavica

Ugrožena i strogo zaštićena vrsta  čija su staništa poplavne…

Galium rubioides- Kruta broćika

Galium rubioides - Kruta broćika - Strogo zaštićena i krtično…

Fritillaria meleagris - kockavica

Kockavica (Fritillaria meleagris L.) -je pravi ukras proljetnih…
,

Castor fiber - europski dabar

Europski dabar je jedan od najvećih živih vrsta glodavca i…
,

Bombina bombina x B. variegata – crveni/žuti mukač

Ova vrsta preferira toplije vrijeme, te su odrasle žabe aktivne…
,

Barbastella barbastellus – širokouhi mračnjak

Osim brdskih i gorskih područja ova vrsta šišmiša naseljava…

Sava - susret kulture i prirode

U sklopu projekta "Sava kultura Natura", u Velikoj Gorici u Muzeju…
,

Projekt "Revitalizacija posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar"

Ustanova provodi projekt "Revitalizacija posebnog botaničkog…

Okrugli stol u Sisku "Modeli upravljanja zajedničkim pašnjacima u područjima ekološke mreže NATURA 2000"

Dana 08. lipnja 2015. s početkom u 10 i 30 h, u organizaciji…