Galium rubioides- Kruta broćika

Galium rubioides - Kruta broćika - Strogo zaštićena i krtično…

Fritillaria meleagris - kockavica

Kockavica (Fritillaria meleagris L.) -je pravi ukras proljetnih…
,

Cerambyx cerdo – hrastova strizibuba

Velika hrastova cvilidreta svojom je biologijom dominantno vezana…
,

Castor fiber - europski dabar

Europski dabar je jedan od najvećih živih vrsta glodavca i…
,

Barbastella barbastellus – širokouhi mračnjak

Osim brdskih i gorskih područja ova vrsta šišmiša naseljava…

Sava - susret kulture i prirode

U sklopu projekta "Sava kultura Natura", u Velikoj Gorici u Muzeju…
,

Projekt "Revitalizacija posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar"

Ustanova provodi projekt "Revitalizacija posebnog botaničkog…

Okrugli stol u Sisku "Modeli upravljanja zajedničkim pašnjacima u područjima ekološke mreže NATURA 2000"

Dana 08. lipnja 2015. s početkom u 10 i 30 h, u organizaciji…

Projekt "Zdrav za 5"

U suradnji sa SMŽ UO za zaštitu okoliša i prirode i PU Sisak…