Alcedo atthis - vodomar

Vodomar je velik poput vrabca. Stalno je prisutan na području…

Triturus dobrogicus x T. carnifex – Dunavski/veliki vodenjak

Dugački su do 18 cm. Mužjaci su manji od ženki i tijekom sezone…

Marsilea quadrifolia - četverolisna raznorotka

Četverolisna raznorotka Marsilea quadrifolia je močvarna …

Lycaena dispar – kiseličin vatreni plavac

Staništa leptira kiseličinog vatrenog plavca nizinske su vlažne…
,

Lutra lutra - vidra

Vidru nalazimo u svim vodenim sredinama gdje je visoka produktivnost…

Lucanus cervus - jelenak

Tipična staništa ove vrste predstavljaju kitnjakove kontinetalne…

Graphoderus bilineatus - dvoprugasti kozak

Dvoprugasti kozak je srednje veliki podvodni kukac dužine od…

Euphydryas aurinia - močvarna riđa

Staništa leptira močvarne riđe su vlažne vapnenjačke otvorene…
,

Emys orbicularis - barska kornjača

Emys orbicularis - barska kornjača Barska kornjača najčešće…