Haliaeetus albicilla – orao štekavac

Ekologija: Gnijezdi pretežno u nizinskim hrastovim šumama uz…

Ficedula albicollis – bjelovrata muharica

Bjelovrata muharica selica koja se vraća iz Afrike u vrijeme…

Dryocopus martius – crna žuna

Ova najveća europska vrsta djetlića najčešća je u šumama…

Dendrocopos medius - crvenoglavi djetlić

Nastanjuje listopadne šume s dovoljnom količinom starog i suhog…

Crex crex - kosac

Ekologija: Obitavaju na poplavnim i vlažnim travnjacima (pašnjacima…

Circus pygargus – eja livadarka

Ekologija: U Hrvatskoj se gnijezdi 60 - 80 parova.  Ove su se…

Circus cyaneus – eja strnjarica

Eje strnjarice se ne gnijezde u Hrvatskoj, ali se u njoj zadržavaju…

Ciconia nigra – crna roda

Ove ptice obitavaju u starim, mirnim šumama koje su bogate vlažnim…

Ciconia ciconia – roda

Rode najčešće susrećemo na poljoprivrednim područjima koja…

Aquila pomarina – orao kliktaš

Ekologija: Gnijezdi u šumama nizinskih ili brdovitih područja.…