Ciconia ciconia – roda

Rode najčešće susrećemo na poljoprivrednim područjima koja…

Aquila pomarina – orao kliktaš

Ekologija: Gnijezdi u šumama nizinskih ili brdovitih područja.…

Alcedo atthis - vodomar

Vodomar je velik poput vrabca. Stalno je prisutan na području…

Amofra fruticosa – amorfa, čivitnjača

Drvenasta biljka porijeklom iz Sjeverne Amerike koja je unesena…

Triturus dobrogicus x T. carnifex – Dunavski/veliki vodenjak

Dugački su do 18 cm. Mužjaci su manji od ženki i tijekom sezone…

Lycaena dispar – kiseličin vatreni plavac

Staništa leptira kiseličinog vatrenog plavca nizinske su vlažne…
,

Lutra lutra - vidra

Vidru nalazimo u svim vodenim sredinama gdje je visoka produktivnost…

Lucanus cervus - jelenak

Tipična staništa ove vrste predstavljaju kitnjakove kontinetalne…

Graphoderus bilineatus - dvoprugasti kozak

Dvoprugasti kozak je srednje veliki podvodni kukac dužine od…