Obavijest - Naknada za rode

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima…
,

Proširenje edukativne infrastrukture

U sklopu projekta "Zaštita, edukacija i promocija biološke…

Ambrosia artemisifolia - ambrozija

Izuzetno rasprostranjena alohtona vrsta koja je unesena iz Sjeverne…

Priprema za dolazak roda

Povodom dolaska roda dana 11.ožujka u Boku Palanječkom djelatnici…

Sylvia nisoria- pirgava grmuša

Ova ptica je izrazita selica, a zime provodi  u tropskim dijelovima…

Strix uralensis - jastrebača

Srednje velika noćna sova roda Strix, s do 15 podvrsta koje…

Picus canus - siva žuna

Duga 25-28 cm i teži 130-180 grama.  Perje sliči na njegova…

Pernis apivorus - škanjac osaš

Ptica grabljivica iz porodice jastrebova (Accipitridae) koja…

Lanius minor- sivi svračak

Ovaj  vrabac srednje veličine jede velike kukce pogotovo leptire,…