Najava manifestacije “Susret u vrtovima 2019/Životinje u vrtovima 7. lipnja 2019.”

NAJAVA

“Parkovi na termalnim vodama Topuskog – prirodna i kulturna baština parka Opatovina”

Gdje: Park Opatovina u Topuskom, Sisačko-moslavačka županija

u sklopu manifestacije SUSRET U VRTOVIMA 2019. – ŽIVOTINJE U VRTOVIMA

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2019 – ANIMAL IN THE GARDEN

KADA:

7. lipnja, 10h-12h obilazak i upoznavanje s kulturnom baštinom, florom i faunom Parka Opatovina

ORGANIZIRA:

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Sisku

PARTNERI:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije

POKROVITELJ:

Općina Topusko

 

Ovogodišnjem izdanju manifestacije Susret u vrtovima/Rendez-voux aux jardins s temom “Životinje u vrtovima” pridružila se po drugi put i Republika Hrvatska. Manifestaciju već tradicionalno od 2003. godine organizira francusko Ministarstvo kulture tijekom lipnja kada se u cijeloj Francuskoj za javnost otvaraju razni privatni i javni vrtovi, parkovi i perivoji, a od 2018., u sklopu obilježavanja Europske godine kulturne baštine, vrtovi i parkovi diljem Europe

Program “”Parkovi na termalnim vodama Topuskog – prirodna i kulturna baština parka Opatovina” uključuje aktivnosti vezane uz predstavljanje prirodne i kulturne baštine. U parku Opatovina za djecu školskog uzrasta te zainteresiranu širu javnost prezentirat će se kulturna baština Opatovine, do sada izvedeni radovi i oni planirani na ostacima cistercitske opatije. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije organizirati će u Parku terensku radionicu na temu biološke raznolikosti flore i faune, važnosti očuvanja prirodne komponente i krajobraza, postupanju u susretu sa divljim životinjama. Posjetitelji će imati priliku upoznati se sa životinjskim vrstama koje obitavaju na hrastu lužnjaku (Quercus robur), starom oko 400 godina, u parku Opatovina. Ovo iznimno stablo bit će okosnica naše priče o životinjama u vrtovima.

Cilj manifestacije je podizanje svijesti građana o prostoru oko sebe, o povezanosti ljudi i prirode te o ljepoti samih parkova.

Pozivamo sve građane da se priključe i sudjeluju u organiziranim stručnim i edukativnim obilascima kojima ih se želi potaknuti da obrate više pozornosti na prostor oko sebe, na usku povezanost između ljudi i prirode te da uživaju  u ljepoti oblikovanih prostora. Isto tako, da se ovom prilikom informiraju o važnosti podizanja svijesti o zaštiti i očuvanju ove vrste kulturne baštine osobito kod djece i mladih te važnosti obnove vrtova kao i nužne stručne edukacije za stručnjake te prijenos znanja.