Lycaena dispar – kiseličin vatreni plavac

Staništa leptira kiseličinog vatrenog plavca nizinske su vlažne livade i močvarni rubovi rijeka, kanala, potoka i jezera, kao i niži dijelovi gorskih dolina, gdje ih možemo vidjeti od svibnja do listopada. Rasprostranjen je od 0‐1000 m nadmorske visine. Biljke hraniteljice, ali i biljke na koju vrsta polaže jaja, su vrste iz roda kiselica Rumex spp. Prezimljuje u stadiju gusjenice u bazi listova biljke hraniteljice. Podvrsta koja dolazi kod nas, Lycaena dispar rutilus, može imati dvije pa čak i tri generacije godišnje.