Lutra lutra – vidra

Vidru nalazimo u svim vodenim sredinama gdje je visoka produktivnost ribljih populacija i gdje ima mir da može podizati mlade. Osobito je česta u nizinama. Vidra je uglavnom aktivna noću, dok preko dana leži u brlogu pod zemljom ili u skloništu iznad zemlje. Najkvalitetnije vidrino stanište je čisti vodeni tok širi od 5 m i dug najmanje 15 do 20 km, bogat obalnom vegetacijom i po mogućnosti povezan s drugim vodenim tokovima. Premda može spavati na otvorenom, radije izabire tršćake ili udubljenja nastala ispod korijena drveća na rubu rijeke, a zna i sama iskopati rupu u riječnoj obali. Na svakom svom teritoriju, vidra treba ima više sigurnih i zaštićenih „odmorišta“ koje koristi u različite svrhe. Iako se pretežno hrani ribama, rakovima i vodozemcima, plijen joj mogu biti i sitni sisavci i ptice.