Haliaeetus albicilla – orao štekavac

Ekologija: Gnijezdi pretežno u nizinskim hrastovim šumama uz slatke vode (ribnjaci, rijeke) na kojima se hrani: Izbjegava planinska područja, područja siromašna vodom, otvorene predjele bez drveća i velike guste šume.

Razlozi ugroženosti: nestajanje močvarnih područja, propadanje šaranskih ribnjaka, zagađenje voda, intenziviranje poljodjelstva, krivolov.

U cilju zaštite štekavca, lovnim aktivnostima ne smije ih se uznemirivati u šumskim odjelima s aktivnim gnijezdima u razdoblju razmnožavanja (prosinac – srpanj), a o pronalasku gnijezda obavijestiti Državni zavod za zaštitu prirode. U slučaju pronalaska uginule ili ozlijeđene ptice, potrebno je obavijestiti Inspekciju zaštite prirode u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.