Haliaeetus albicilla – orao štekavac

Štekavci se gnijezde uz slatke i slane vode koje su im važna hranilišta, u područjima koja sadrže pogodna staništa za smještaj gnijezda. U kontinentalnom dijelu pa tako i u Hrvatskoj, nastanjuju velika močvarna područja uz nizinske rijeke i područja s velikim šaranskim ribnjacima. Gnijezda grade u krošnjama visokih, starih stabala. Jedan par obično ima nekoliko gnijezda koje koristi kroz godine. Hrane se prvenstveno ribom, zatim pticama vodaricama, sisavcima, a često i strvinom.