Područja Ekološke Mreže Sisačko-moslavačke županije

 NAZIV LOKACIJEZAŠTITAOZNAKA LOKALITETAUKUPNA POVRŠINA (ha)POVRŠINA UNUTAR SMŽ (ha)
1.TUROPOLJEPOP (SPA)HR1000003 19.999,01 11.884

2.DONJA POSAVINAPOP (SPA)HR1000004 121.053,27 106.360
3.POILOVLJE S RIBNJACIJAPOP (SPA)HR1000010 13.541,14
462
4.ODRANSKO POLJEPOVS (SCI)HR2000415 13.736,58
9.520
5.LONJSKO POLJEPOVS (SCI)HR2000416 51.126,05
47.868
6.SUNJSKO POLJEPOVS (SCI)HR2000420 19.571,20
19.571,20
7.PETRINJČICAPOVS (SCI)HR2000459 849,47
849,47
8.DOLINA UNEPOVS (SCI)HR2000463 4.276,23
4.276,23
9.ŽUTICAPOVS (SCI)HR2000465 4.659,64
285
10.KUPAPOVS (SCI)HR2000642 5363,06
1.944
11.CRET BLATUŠAPOVS (SCI)HR2001001 42,12 42,12
12.ŠPILJA KOD ŠUŠNJARAPOVS (SCI)HR2001193 0,78
0,78
13.ILOVAPOVS (SCI)HR2001216 839,81
136
14.SAVA NIZVODNO OD HRUŠĆICEPOVS (SCI)HR2001311 13.157,31
4.107
15.ŠAŠEVA CRETPOVS (SCI)HR2001331 22,34
22,34
16.PODRUČJE OKO ŠPILJE GRADUSAPOVS (SCI)HR2001342 1.811,35
1.811,35
17.ZRINSKA GORAPOVS (SCI)HR2001356 30.772,03
30.772,03
18.PODRUČJE OKO HRVATSKE KOSTAJNICEPOVS (SCI)HR2001370 2.921,43
2.921,43
19.PODRUČJE UZ MAJU I BRUĆINUPOVS (SCI)HR2001387 997,13
997,13
20.PAKRA I BIJELAPOVS (SCI)HR2001330 144,19
0,76
UKUPNO (ha)304.884,14
243.830,84