Područja Ekološke Mreže Sisačko-moslavačke županije

 NAZIV LOKACIJEZAŠTITAOZNAKA LOKALITETAUKUPNA POVRŠINA (ha)POVRŠINA UNUTAR SMŽ (ha)
1.TUROPOLJESPA (POP)HR1000003 19.999.01 11.884

2.DONJA POSAVINASPA (POP)HR1000004 121.053,27 106.360
3.POILOVLJE S RIBNJACIJASPA (POP)HR1000010 13.541,14
462
4.ODRANSKO POLJESCI (POVS)HR2000415 13.736,58
9.520
5.LONJSKO POLJESCI (POVS)HR2000416 51.126,05
47.868
6.SUNJSKO POLJESCI (POVS)HR2000420 19.571,20
19.571,20
7.PETRINJČICASCI (POVS)HR2000459 849,47
849,47
8.DOLINA UNESCI (POVS)HR2000463 4.276,23
4.276,23
9.ŽUTICASCI (POVS)HR2000465 4.659,64
285
10.KUPASCI (POVS)HR2000642 10.726,12
1.944
11.CRET BLATUŠASCI (POVS)HR2001001 42,12 42,12
12.ŠPILJA KOD ŠUŠNJARASCI (POVS)HR2001193 0,78
0,78
13.ILOVASCI (POVS)HR2001216 839,81
136
14.SAVA NIZVODNO OD HRUŠĆICESCI (POVS)HR2001311 13.157,31
4.107
15.ŠAŠEVA CRETSCI (POVS)HR2001331 22,34
22,34
16.PODRUČJE OKO ŠPILJE GRADUSASCI (POVS)HR2001342 1.811,35
1.811,35
17.ZRINSKA GORASCI (POVS)HR2001356 30.772,03
30.772,03
18.PODRUČJE OKO HRVATSKE KOSTAJNICESCI (POVS)HR2001370 2.921,43
2.921,43
19.PODRUČJE UZ MAJU I BRUĆINUSCI (POVS)HR2001387 997,13
997,13
20.PAKRA I BIJELASCI (POVS)HR2001330 144,19
0,76
UKUPNO (ha)276.707,05
243.830,84