PAKRA I BIJELA - HR2001330

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

PODRUČJE UZ MAJU I BRUĆINU - HR2001387

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

PODRUČJE OKO HRVATSKE KOSTAJNICE - HR2001370

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

ZRINSKA GORA - HR2001356

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

PODRUČJE OKO ŠPILJE GRADUSA - HR2001342

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

ŠAŠEVA CRET - HR2001331

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

SAVA NIZVODNO OD HRUŠČICE - HR2001311

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

ILOVA - HR2001216

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

ŠPILJA KOD ŠUŠNJARA - HR2001193

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

CRET BLATUŠA - HR2001001

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…