Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…
,

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode na području Sisačko-moslavačke županije“

Sa zadovoljstvom možemo reći kako će se projekt „Zaštita…
,

Projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri - nastavak radova...

Radovi Faze 2 na izgradnji drvenog mosta teku prema predviđenom…
,

Proširenje edukativne infrastrukture

U sklopu projekta "Zaštita, edukacija i promocija biološke…
,

Projekt "Revitalizacija posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar"

Ustanova provodi projekt "Revitalizacija posebnog botaničkog…