Entries by admin2

Priprema za dolazak roda

Povodom dolaska roda dana 11.ožujka u Boku Palanječkom djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodni vrijednostima Sisačko-moslavačke županije su u suradnji s JVP grada Siska obavili postavljanje novog gnjezda. Gnjezdo je postavljeno na vrh drvene kuće 1 metar od starog gnjezda koje se nalazilo u lošem stanju. Kako je priopćeno od vlasnika kuće gnjezdo su […]

Sylvia nisoria- pirgava grmuša

Ova ptica je izrazita selica, a zime provodi  u tropskim dijelovima istočne Afrike. To je najveća  grmuša, 15.5-17 cm u duljinu i težine 22-36 g, uglavnom sive boje iznad i bjelkaste u nastavku. Odrasli mužjaci su odozgo tamnosive boje s bijelim vrhovima rubova krila i repnim perjem.  Ženka je slična, ali nešto svjetlija. Mlade ptice […]

Strix uralensis – jastrebača

Srednje velika noćna sova roda Strix, s do 15 podvrsta koje se nalaze u Europi i sjevernoj Aziji. Ima okruglu glavu s diskovima lica sive boje, narančasto-žutog kljuna  i malih crnih očiju. Rep je dug i klinastog oblika a krila su zaobljeni. Spolovi su slični, bez sezonske varijacije. Dužina može biti u rasponu od 50 […]

Picus canus – siva žuna

Duga 25-28 cm i teži 130-180 grama.  Perje sliči na njegova bližeg rođaka europskog zelenog djetlića. Odozgo zelene boje, odozdo blijedo sive sa žutim repom. Ima sijedu glavu s crnim brkovima, a mužjak ima crvenu krunu. Žive u lisnatim šumama i mješovitim šumama. Gnjezde se u svibnju i imaju pet do deset jaja koja se […]

Pernis apivorus – škanjac osaš

Ptica grabljivica iz porodice jastrebova (Accipitridae) koja ne pripada u škanjce nego potporodici Perninae ili osaše. Selica je, zimuje u Africi, južno od Sahare. U Hrvatskoj je za gniježdenja najbrojniji u šumskim područjima panonske Hrvatske. Škanjac osaš naseljava šume bogate proplancima. Često je u mješovitom, mozaičnom krajoliku. Hrani se saćima, odnosno ličinkama i kukuljicama opnokrilaca, manje se hrani drugim kukcima, vodozemcima, gmazovima, sitnim sisavcima i dr. Gnijezdo grade na granama velikog drveća, na […]

Lanius minor- sivi svračak

Ovaj  vrabac srednje veličine jede velike kukce pogotovo leptire, moljce i skakavce. Kao i drugi svračci plijen nabada  na trnje ili bodljikavu žicu. Odrasli mužjak ima potiljak, obraze, uši crne boje. Stražnje dio krune i leđa je blijedo plavo-sive boje. Prsa i trbuhu roze boje. Gnijezdo je često izgrađeno na stablima uz cestu s dobrom  […]

Lanius collurio – rusi svračak

Ptica vrapčarka iz por. svračkova (Laniidae), riđ na leđima, sive glave i ružičasta trbuha, čvrsta svinuta kljuna, dug do 17 cm. Hrani se kukcima, malim sisavcima, pticama i žabama. Plijen nabada na trnje. Gnijezdi se u grmlju, a ženka snese do 8 jaja inkubacija kojih traje do 16 dana. Nastanjuje otvorene prostore, vrtove i grmlje. Živi u Europi […]

Haliaeetus albicilla – orao štekavac

Ekologija: Gnijezdi pretežno u nizinskim hrastovim šumama uz slatke vode (ribnjaci, rijeke) na kojima se hrani: Izbjegava planinska područja, područja siromašna vodom, otvorene predjele bez drveća i velike guste šume. Razlozi ugroženosti: nestajanje močvarnih područja, propadanje šaranskih ribnjaka, zagađenje voda, intenziviranje poljodjelstva, krivolov. U cilju zaštite štekavca, lovnim aktivnostima ne smije ih se uznemirivati u […]

Ficedula albicollis – bjelovrata muharica

Bjelovrata muharica selica koja se vraća iz Afrike u vrijeme kad je većina drugih dupljašica započela gniježđenje i zauzela dostupne duplje. Stoga su za nju od presudne važnosti šumska područja s dostatnim brojem starih i suhih stabala u kojima može urediti gnijezdo. Istraživanja u Hrvatskoj su pokazala da brojnost ove vrste raste s porastom starosti […]

Dryocopus martius – crna žuna

Ova najveća europska vrsta djetlića najčešća je u šumama bukve i jele ali također dolazi i u čistim bukovim i ostalim listopadnim šumama. Nastanjuje i manje šumske sastojine, ali ne više od 4 km udaljene od šumskoga kompleksa. Zimi se približava ljudskim naseljima. Stanarica je, ali se mladi primjerci znaju raspršiti po širem području. Gnijezdi […]