Entries by admin2

Projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri – otvorenje gradilišta i početak radova

Projektom “Održivi razvoj – model očuvanja NATURA 2000 travnjčkih staništa i vrsta” predviđena je izrada zamjenske građevine drvnog mosta preko rijeke Odre te se nakon odrađene faze prikupljanja dokumentacije pristupilo se fazi izvođenja radova. Na natječaju za izvođača radova odabrana je tvrtka Eding d.o.o. iz Zagreba te je gradilište otvoreno 1. kolovoza a završetak radova […]

Obavijest – Naknada za rode

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije poziva Vas da se uključite u projekt zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“  na području Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini i ostvarite naknadu od 700,00 […]

Proširenje edukativne infrastrukture

U sklopu projekta “Zaštita, edukacija i promocija biološke raznolikosti prirodne retencije Odransko polje područja ekološke mreže NATURA 2000” financiranog od strane Euronatur organizacije postavljene su dvije edukativne ploče na području Odranskog polja, a prezentiraju područja ekološke mreže NATURA 2000 “Odransko polje – HR2000415” te “Turopolje – HR1000003”. Ploče imaju za cilj približiti zaštićena područja posjetiteljima […]

Ambrosia artemisifolia – ambrozija

Izuzetno rasprostranjena alohtona vrsta koja je unesena iz Sjeverne Amerike na područja Republike Hrvatske i čini veliki postotak ruderalne vegetacije koja obrata polja, kanale, napuštene oranice, travnjake. Izuzetno otporna, lako se širi jer proizvodi velike količine sjemena. Ambrosija  u periodu cvatnje čini velike zdravstvene probleme jer je izrazito alergena biljka.  Tijekom zadnjih godina provode se […]

Priprema za dolazak roda

Povodom dolaska roda dana 11.ožujka u Boku Palanječkom djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodni vrijednostima Sisačko-moslavačke županije su u suradnji s JVP grada Siska obavili postavljanje novog gnjezda. Gnjezdo je postavljeno na vrh drvene kuće 1 metar od starog gnjezda koje se nalazilo u lošem stanju. Kako je priopćeno od vlasnika kuće gnjezdo su […]

Sylvia nisoria- pirgava grmuša

Ova ptica je izrazita selica, a zime provodi  u tropskim dijelovima istočne Afrike. To je najveća  grmuša, 15.5-17 cm u duljinu i težine 22-36 g, uglavnom sive boje iznad i bjelkaste u nastavku. Odrasli mužjaci su odozgo tamnosive boje s bijelim vrhovima rubova krila i repnim perjem.  Ženka je slična, ali nešto svjetlija. Mlade ptice […]

Strix uralensis – jastrebača

Srednje velika noćna sova roda Strix, s do 15 podvrsta koje se nalaze u Europi i sjevernoj Aziji. Ima okruglu glavu s diskovima lica sive boje, narančasto-žutog kljuna  i malih crnih očiju. Rep je dug i klinastog oblika a krila su zaobljeni. Spolovi su slični, bez sezonske varijacije. Dužina može biti u rasponu od 50 […]

Picus canus – siva žuna

Duga 25-28 cm i teži 130-180 grama.  Perje sliči na njegova bližeg rođaka europskog zelenog djetlića. Odozgo zelene boje, odozdo blijedo sive sa žutim repom. Ima sijedu glavu s crnim brkovima, a mužjak ima crvenu krunu. Žive u lisnatim šumama i mješovitim šumama. Gnjezde se u svibnju i imaju pet do deset jaja koja se […]

Pernis apivorus – škanjac osaš

Ptica grabljivica iz porodice jastrebova (Accipitridae) koja ne pripada u škanjce nego potporodici Perninae ili osaše. Selica je, zimuje u Africi, južno od Sahare. U Hrvatskoj je za gniježdenja najbrojniji u šumskim područjima panonske Hrvatske. Škanjac osaš naseljava šume bogate proplancima. Često je u mješovitom, mozaičnom krajoliku. Hrani se saćima, odnosno ličinkama i kukuljicama opnokrilaca, manje se hrani drugim kukcima, vodozemcima, gmazovima, sitnim sisavcima i dr. Gnijezdo grade na granama velikog drveća, na […]

Lanius minor- sivi svračak

Ovaj  vrabac srednje veličine jede velike kukce pogotovo leptire, moljce i skakavce. Kao i drugi svračci plijen nabada  na trnje ili bodljikavu žicu. Odrasli mužjak ima potiljak, obraze, uši crne boje. Stražnje dio krune i leđa je blijedo plavo-sive boje. Prsa i trbuhu roze boje. Gnijezdo je često izgrađeno na stablima uz cestu s dobrom  […]