Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ koji se odnosi na davanje pomoći (naknade) vlasnicima koji imaju gnijezdo na krovu objekta.

Bijela roda je strogo zaštićena vrsta koja pripada europskim gnjezdaricama i zaštićena je prema Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama. Rode žive u neposrednoj blizini ljudi – stanuju i podižu mlade u njihovim dvorištima, a hranu pronalaze u blizini mjesta gdje se gnijezdi. Upravo zbog toga očuvanje i zaštita ove ugrožene vrste ovisi o očuvanju ruralnih i prigradskih područja i povoljnom stanju vlažnih staništa u kojima ima dovoljno hrane za opstanak vrste. Ovaj projekt koji osigurava isplatu vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo rode (50% FZOEU, 50%SMŽ) omogućava očuvanje i zaštitu biološke raznolikosti te suživot čovjeka i prirode koji je na području Sisačko-moslavačke županije tradicionalno prisutan.

Broj gnijezda na objektima evidentiran je kroz monitoring proveden 2023. godine (JU Zaštita prirode SMŽ i JU PP Lonjsko polje), te se pozivaju svi vlasnici objekata da do 29.07.2024. g. dostave popunjenu Izjavu na:

 

e-mail Ustanove: jupriroda.smz@sk.t-com.hr

ili

Zaštita Prirode SMŽ

Zeleni brijeg 4,

44250 Petrinja

ili

Zaštita Prirode SMŽ

Trg grofova Erdodyja 17,

44317 Popovača

 

Izjavu koju je potrebno popuniti možete preuzeti >>ovdje<<. Za potrebe informiranja možete kontaktirati Ustanovu Zaštita prirode SMŽ (099/282-1562, 099/6679-123, jupriroda.smz@sk.t-com.hr) kako bi mogli dobiti informacije o potrebnoj dokumentaciji za isplatu naknade.