Održavanje pokusnih ploha na botaničkom rezervatu Cret – Đon močvar

Ustanova je i ove godine radila na održavanju pokusnih ploha na podrucju botaničkog rezervata – Cret – Đon močvar. Sa unaprijed odabranih ploha uklanjala se obraštajna vegetacija a radovi imaju za cilj imaju uvid u utjecaj košnje creta te promjene o odnosu na ostatak područja creta koji se ne kosi. Područje creta je u prošlosti koristilo lokalno stanovništvo za ishranu stoke no depopulacijom okolnog područja cret se ne koristi te ubrzano zarašta.

Tako su provedeni radovi košnje i uklanjanja vegetacije sa 9 pokusnih ploha ukupne površine 5.625 m2, te prilaznih staza do njih. Radove košnje su i ove godine odrađivali djelatnici javnih radova koje je ustupila općina Gvozd.