22. svibnja Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Ujedinjeni narodi su 1993. godine proglasili Međunarodni dan bioraznolikosti 22. svibnja kao spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti koju su Ujedinjeni narodi usvojili 22. svibnja 1992. godine.
Hrvatski Sabor je 2003. godine 22. svibnja proglasio Danom zaštite prirode Republike Hrvatske.

Bioraznolikost predstavlja sveukupnost živih organizama, a uključuje raznolikost unutar i između vrsta te raznolikost životnih zajednica i ekosustava. Očuvana bioraznolikost omogućuje usluge ekosustava poput hrane, pitke vode, regulacije klime i sprječavanja poplava. Broj poznatih vrsta i podvrsta u Hrvatskoj je gotovo 40.000, iako se pretpostavlja da je taj broj ipak znatno veći.
Zaustaviti daljnju progresiju devastacije prirode, održati usluge ekosustava i očuvanje bioraznolikosti cilj je svih aktivnosti koje poduzimamo, ako želimo očuvati prirodu – a time i život na Zemlji.